Top latest Five yerevan mail Urban news

Lo consiglio questo viaggio ai singoli coraggiosi e intraprendenti, o a Coppie che vogliono scoprire il fascino delle radici della Cristianita.

Վայելեք ջերմ հյուրընկալություն՝ օգտվելով հյուրանոցների և հանգստյան տների ամրագրման մեր ծառայությունից: Անկախ նրանից, փնտրում եք շքեղ հյուրանոց կամ հյուրատուն Երևանում, թե առողջարան Դիլիջանում, Ջերմուկում, Սևանում կամ Ծաղկաձորում՝ մենք առաջարկում ենք մեծ ընտրություն յուրաքանչյուր հյուրի համար: Ամրագրումն ու հաստատումը՝ ակնթարթային են, իսկ գներն՝ ամենացածրը: Ավելին Ծածկել Ֆիլտրեր

We are an unbiased journey community for more than a hundred,000 hotels throughout the world. We're not owned or sponsored by any specific hotel, plus the logos of all hotels within our network are owned with the respective hotels or licensors.

Ընդհանուր արժեքը: total_price_html Վճարել հիմա pay_now_price_html Ամրագրել հիմա

You might be utilizing a browser that isn't supported by Facebook, so we have redirected you to definitely a less complicated Model to give you the best encounter.

Set in the Children’s Park in Yerevan metropolis centre, this classy hotel features a roomy back garden with swimming pool and Sunshine loungers and totally free on-web-site parking.

Հյուրանոցի Ամրագրման Պատվերից զատ, հյուրանոցի այլ ծառայություններից օգտվելու դեպքում Դուք պարտավորվում եք տեղում վճարել և փակել հաշիվները՝ ըստ հյուրանոցային ծառայություն մատուցող ընկերության սահմանած կարգի և գների:

Կրուիզներ » Արտագնա խմբային տուրեր ▶ » ԱՄԷ ▶ Դուբայ/Աբու Դաբի

Yerevan is beautiful previous town. Its design is a tad chaotic, so to uncover good locations You need to stroll lots, however it is a fascinating challenge as well. The food is great. I strongly suggest restaurant Urartu on Paroyan street, just in front of Konte, the previous Section of the town which in all probability will disappear quickly. Vine "Armenia" is strongly advised! The open marker "Vernisaz" may be the best place for shopping of conventional jewellery, carpets, and tableware. But whenever you pay a visit to the town, remember to, watch motel yerevan out, there are many scammers during the centre of town.

Friends at Hotel Kongress can delight in features for instance a Exercise Centre or gymnasium and restaurant during their continue to be. Check out the hotel description to learn more in regards to the amenities accessible for the duration of your keep. Are there any bargains or specials for Hotel Kongress?

A number of tragic deaths have happened During this grand hotel above its illustrious record. Even The united states’s very very first serial killer, H.H. Holmes was known to meet younger women within the lobby of the Congress only to coerce them to his Murder Castle which was only some blocks absent.

Our Expert method and diverse collection of menu solutions produce a really perfect placing throughout your stay.

The six-12 months-aged “Minimal Boy” is waiting for you to go to the 12th floor. In the 1930s, his mom was worried about staying sent again to Nazi Germany, so in a complete worry, she threw her son out the window.

Established in the youngsters’s Park in Yerevan town centre, this sophisticated hotel includes a spacious backyard garden with swimming pool and Sunshine loungers and free of charge on-internet site parking.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *